555 ( BA SỐ NGOẠI )

Ba số Mandarin Pearl (Trắng Dẹt)
Ba số Mandarin Pearl (Trắng Dẹt)
Liên hệ
Ba số Mandarin Xanh Dẹt
Ba số Mandarin (Xanh Dẹt)
85.000 đ
Ba số Mandarin Deluxe (Trắng Dài)
Ba số Mandarin Deluxe (Trắng Dài)
85.000 đ
Ba số Signture Xanh dài
555 Ba số Signture (Xanh Dài)
90.000 đ
Ba số Original (Vàng)
Ba số Original (Vàng)
75.000 đ
Ba số Gold (xanh) 555
Ba số Gold (Xanh)
50.000 đ

Thuốc lá Trung Quốc

ligun vàng
ligun vàng
65.000 đ
Rồng trắng
Rồng trắng
135.000 đ
Hoàng kim diệp
Hoàng kim diệp
480.000 đ
Zhongnanhai (Trung Nam Hải)
Zhongnanhai (Trung Nam Hải)
Liên hệ
Zhenlong( rồng xanh ) than hoạt tính
Zhenlong( rồng xanh ) than hoạt tính
330.000 đ
HUANGHELOU 1916
HOÀNG HẠC LÂU ( HUANGHELOU 1916 )
520.000 đ

THUỐC LÁ NGOẠI

Zest yogo mango capsule
Zest yogo mango capsule
45.000 đ
Zest watermelon
Zest watermelon
45.000 đ
Zest pineapple
Zest pineapple
45.000 đ
esse change 8mg
esse change 8mg
Liên hệ
esse change cafe
esse change cafe
42.000 đ
esse change mango (xoài)
esse change mango (xoài)
42.000 đ
esse change strawberry (dâu)
esse change strawberry (dâu)
42.000 đ
raison orange cafe
raison orange cafe
45.000 đ

CIGAR CHÍNH HÃNG

Captain Black CHERISE 8 điếu
Captain Black CHERISE 8 điếu
85.000 đ
Captain Black Dark Crema 8 điếu ( nâu )
Captain Black Dark Crema 8 điếu ( nâu )
85.000 đ
villiger premium No1 sumatra
villiger premium No1 sumatra
310.000 đ
King Edward Classic
King Edward classic
130.000 đ
Cafe creme
Cafe creme
100.000 đ
Black Stone Vanilla
Black Stone Vanilla cigar
95.000 đ
Black Stone Cherry
Black Stone Cherry
95.000 đ
Black & Mild
Black & Mild
130.000 đ
kết thúc nhận đơn_-21-01-2023-03-22-16.png

Khuyến mãi